Strona główna

Najczęściej zadawane pytania

Stworzyliśmy listę odpowiedzi na najczęściej zadawane nam pytania dotyczące Programu. Dla Twojej wygody pytania zostały podzielone na kategorie tematyczne. Jeżeli masz jakąś wątpliwość związaną z naszym programem, sprawdź czy odpowiedź na Twoje pytanie znajduje się na tej podstronie.

Uczestnikiem Programu może być każda osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i kupująca filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters u dostawców wymienionych w wykazie znajdującym się na stronie www.benefit.filtron.pl. W programie ewidencjonowane są wyłącznie zakupy netto dokonane na faktury VAT.
Partnerami naszego Programu są wyłącznie dostawcy wymienieni w wykazie znajdującym się stronie Programu. Wartości Twoich zakupów u dostawców, którzy nie są partnerami naszego Programu nie będą ewidencjonowane w FILTRON BENEFIT PROGRAM 2018.
To zależy:
TAK, jeśli każdy z tych punktów jest oddzielnie zarejestrowanym podmiotem gospodarczym i posiada odmienny, unikatowy numer NIP, przy czym dla każdej z firm wymagana jest rejestracja z wykorzystaniem różnych adresów e-mail (nie może być dwóch takich samych adresów e-mail przypisanych do różnych Uczestników Programu).
NIE, jeśli te punkty są tylko różnymi miejscami prowadzenia działalności, ale formalnie działalność prowadzona jest w ramach jednego podmiotu gospodarczego - jednego numeru NIP.
NIESTETY NIE.
Firmy wymienione w wykazie znajdującym się na stronie internetowej, figurujące jako "Dostawcy", nie mogą uczestniczyć w FILTRON BENEFIT PROGRAM 2018.
Zgodnie z regulaminem zamówione przez Ciebie nagrody są przekazywane odpłatnie i zostanie za nie naliczona płatność w wysokości 1 PLN brutto za każdą sztukę zamówionej nagrody. Płatności należy dokonać kurierowi w momencie doręczenia nagrody/nagród.
Nagrody są ściśle powiązane z wartością netto zakupów filtrów FILTRON i/lub WIX Filters. Im większa będzie wartość zakupów zaewidencjonowana na koncie Uczestnika, tym wyższy próg zakupowy osiągnie Uczestnik, oraz tym więcej punktów będzie mógł zamienić na nagrody. Im więcej wydasz, tym więcej otrzymasz.
Nagrody będzie można wybierać z Katalogu Nagród po zakończeniu okresu trwania Programu i ogłoszeniu rankingu końcowego, tj. od 12 do 18 listopada 2018 roku. Ewentualna wcześniejsza możliwość zamawiania nagród będzie zakomunikowana po zalogowaniu w strefie Uczestnika. Zamówienie nagród będzie możliwe tylko i wyłącznie w profilu Uczestnika w zakładce Katalog Nagród.
TAK.
Zebrane punkty będzie można zamienić na nagrody rzeczowe lub karty przedpłacone. Wartość kart wynosi od 100 do 5000 zł.
Wszystkie nagrody będą wysłane pocztą lub przesyłką kurierską po zakończeniu Programu. Nagrody te będzie można otrzymać w cenie 1 zł brutto za sztukę. MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wystawi stosowną fakturę VAT i załączy ją do przesyłki z nagrodami.
TAK.
Wystarczy że poprawnie zarejestrujesz swoją firmę i wskażesz nam dostawców, u których kupujesz filtry FILTRON i/lub WIX Filters. Twój wynik zakupowy, będący sumą wyników dostarczonych przez wskazanych przez Ciebie dostawców pojawi się automatycznie na Twoim koncie w pierwszym tygodniu każdego kolejnego miesiąca po Twojej rejestracji.
Wyniki zakupowe od danego dostawcy będą ewidencjonowane od początku miesiąca, w którym dostawca ten został wskazany przez Uczestnika Programu. W pierwszym tygodniu każdego miesiąca, będziemy aktualizować wartość Twoich zakupów za miesiąc poprzedni. Na podstronie "Status importu" można sprawdzić status importu danych od poszczególnych dostawców.
W pierwszym tygodniu każdego miesiąca, będziemy aktualizować wartość Twoich zakupów za miesiąc poprzedni. Na podstronie "Status importu" można sprawdzić status importu danych od poszczególnych dostawców.
Tak, będzie można dodać do swojej obecnej listy dostawców dodatkowego dostawcę. Wystarczy zalogować się w programie i na podstronie "Edycja konta" dodać kolejnego dostawcę filtrów FILTRON i/lub WIX Filters.
Nie ma limitów, co do wartości rejestrowanych zakupów. Na koncie Uczestnika Programu ewidencjonowana jest rzeczywista wartość netto zakupów filtrów FILTRON i/lub WIX Filters dokonana na fakturę VAT u wskazanych przez Uczestnika dostawców.
NIESTETY NIE.
W programie będą ewidencjonowane wyłącznie zakupy dokonane na faktury VAT. Dzięki numerowi NIP zawartemu na fakturze, wartość Twego zakupu będzie raz w miesiącu ewidencjonowana na Twoim koncie Uczestnika. Za każdym razem poproś o fakturę VAT.
Reklamacje dotyczące wartości zakupów przedstawionych na podstronie "Moje zakupy" można złożyć poprzez formularz dostępny po kliknięciu ikony , która widnieje przy każdej wartości. Reklamacje można składać nie później niż do końca miesiąca dla wartości za miesiąc poprzedni. Przykładowo: jeżeli błędna wartość dotyczy zakupów z kwietnia, to reklamacje dotyczące tej wartości można złożyć najpóźniej do 31 maja 2018 r. Wyjątek stanowi składanie reklamacji za miesiąc październik, które należy złożyć do 08.11.2018.