Zaloguj się i zgarniaj nagrody!

Najczęściej zadawane pytania

Właśnie tutaj zebraliśmy najpopularniejsze pytania i odpowiedzieliśmy na nie, tworząc kompendium wiedzy o FILTRON BENEFIT 2021. Zapraszamy do lektury!

Ogólne zasady i rejestracja

Kto może być Uczestnikiem FILTRON BENEFIT?

Uczestnikiem Programu może być każda osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i kupująca filtry marki FILTRON i/lub WIX Filters u dostawców wymienionych w wykazie znajdującym się na stronie www.benefit.filtron.pl. W programie ewidencjonowane są wyłącznie zakupy netto dokonane na faktury VAT.
Partnerami naszego Programu są wyłącznie dostawcy wymienieni w wykazie znajdującym się stronie Programu. Wartości Twoich zakupów u dostawców, którzy nie są partnerami naszego Programu nie będą ewidencjonowane w FILTRON BENEFIT 2021.
To zależy:
TAK, jeśli każdy z tych punktów jest oddzielnie zarejestrowanym podmiotem gospodarczym i posiada odmienny, unikatowy numer NIP, przy czym dla każdej z firm wymagana jest rejestracja z wykorzystaniem różnych adresów e-mail (nie może być dwóch takich samych adresów e-mail przypisanych do różnych Uczestników Programu).
NIE, jeśli te punkty są tylko różnymi miejscami prowadzenia działalności, ale formalnie działalność prowadzona jest w ramach jednego podmiotu gospodarczego - jednego numeru NIP.
NIESTETY NIE.
Firmy wymienione w wykazie znajdującym się na stronie internetowej, figurujące jako "Dostawcy", nie mogą uczestniczyć w FILTRON BENEFIT 2021.
FILTRON BENEFIT 2021 to dwie kampanie promocyjne. Promocja związana z przekraczaniem progów zakupowych trwa do 30 września 2021 r., natomiast druga promocja EVENTY FILTRON 2021 trwa do 31 sierpnia 2021 r.
TAK.
Wystarczy, że poprawnie zarejestrujesz swoją firmę i wskażesz nam dostawców, u których kupujesz filtry FILTRON i/lub WIX Filters. Twój wynik zakupowy, będący sumą wyników dostarczonych przez wskazanych przez Ciebie dostawców pojawi się automatycznie na Twoim koncie w pierwszym tygodniu każdego kolejnego miesiąca po Twojej rejestracji.
Wyniki zakupowe od danego dostawcy będą ewidencjonowane od początku miesiąca, w którym dostawca ten został wskazany przez Uczestnika Programu.
W pierwszym tygodniu każdego miesiąca, będziemy aktualizować wartość Twoich zakupów za miesiąc poprzedni. Na podstronie "Status importu" można sprawdzić status importu danych od poszczególnych dostawców.
TAK, będzie można dodać do swojej obecnej listy dostawców dodatkowego dostawcę. Wystarczy zalogować się w programie i na podstronie "Edycja konta" dodać kolejnego dostawcę filtrów FILTRON i/lub WIX Filters.
Nie ma limitów co do wartości rejestrowanych zakupów. Na koncie Uczestnika Programu ewidencjonowana jest rzeczywista wartość netto zakupów filtrów FILTRON i/lub WIX Filters dokonana na fakturę VAT u wskazanych przez Uczestnika dostawców.
NIESTETY NIE.
W programie będą ewidencjonowane wyłącznie zakupy dokonane na faktury VAT. Dzięki numerowi NIP zawartemu na fakturze, wartość Twego zakupu będzie raz w miesiącu ewidencjonowana na Twoim koncie Uczestnika. Za każdym razem poproś o fakturę VAT.
Premia mimo, że jest wyrażona w PLN nie jest wypłacanym świadczeniem finansowym, a jedynie zapisem wpływającym na Twój wynik zakupowy. Premia dodana po zakończeniu promocji do wartości zakupów powiększy Twój wynik zakupowy i przez to może okazać się pomocna w przekroczeniu kolejnego progu zakupowego, a tym samym w otrzymaniu większej ilości punktów do wykorzystania na nagrody.
Podstawą dla wyliczenia premii jest wartość Twoich zakupów w 2020 r. Wartość tegorocznego wzrostu zakupów [różnicy w wartości netto] wyliczona w stosunku do wartości z analogicznego okresu w 2020 r. zostanie pomnożona przez 20%.

Otrzymana wartość premii zostanie dodana do wartości Twoich zakupów po zaimportowaniu danych za ostatni miesiąc trwania Promocji, tworząc tym samym Twój ostateczny wynik zakupowy.

W dziale „Statystyki” w zakładce „Moja premia” w cyklu miesięcznym możesz sprawdzić, czy osiągasz większe wartości zakupów niż w ub.r. i tym samym, jakie wartości przyjmuje Twoja premia.
Premia powiększy Twój wynik zakupowy, co zwiększy Twoje szanse na przekroczenie kolejnych progów zakupowych. Osiągnięcie wyższych progów oznacza z kolei większą ilość punktów, które będziesz mógł wymienić na nagrody.
Zgodnie z regulaminem zamówione przez Ciebie nagrody są przekazywane odpłatnie i zostanie za nie naliczona płatność w wysokości 1 PLN brutto za każdą sztukę zamówionej nagrody. Płatności należy dokonać kurierowi w momencie doręczenia nagrody.
Nagrody są ściśle powiązane z wartością netto zakupów filtrów FILTRON i/lub WIX Filters. Im większa będzie wartość zakupów zaewidencjonowana na koncie Uczestnika, tym wyższy próg zakupowy osiągnie Uczestnik, oraz tym więcej punktów będzie mógł zamienić na nagrody. Im więcej wydasz, tym więcej otrzymasz.
Nagrody będzie można wybierać z Katalogu Nagród po zakończeniu okresu trwania Programu i ogłoszeniu rankingu końcowego, tj. od 13 do 19 października 2021 roku. Ewentualna wcześniejsza możliwość zamawiania nagród będzie zakomunikowana po zalogowaniu w strefie Uczestnika. Zamówienie nagród będzie możliwe tylko i wyłącznie w profilu Uczestnika w zakładce Katalog Nagród.
NIE.
Zebrane punkty będzie można zamienić tylko na nagrody rzeczowe lub karty podarunkowe, których pełny wykaz znajduje się w katalogu nagród.
Wszystkie nagrody będą wysłane pocztą lub przesyłką kurierską po zakończeniu Programu. Nagrody te będzie można otrzymać w cenie 1 zł brutto za sztukę. MANN+HUMMEL FT Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wystawi stosowną fakturę VAT i prześle ją na adres e-mail podany w koncie Uczestnika w dniu wysyłki nagród.
Reklamacje dotyczące wartości zakupów przedstawionych na podstronie "Moje zakupy" można złożyć poprzez formularz dostępny po kliknięciu ikony , która widnieje przy każdej wartości. Reklamacje można składać nie później niż do końca miesiąca dla wartości za miesiąc poprzedni. Przykładowo: jeżeli błędna wartość dotyczy zakupów z kwietnia, to reklamacje dotyczące tej wartości można złożyć najpóźniej do 31 maja 2021 r. Wyjątek stanowi składanie reklamacji za ostatni miesiąc w poszczególnych promocjach. W przypadku promocji „EVENTY FILTRON 2021” reklamację za miesiąc sierpień należy złożyć do 10.09.2021 r. do godz. 10:00, natomiast w promocji „PRZEKRACZAJ PROGI i ZDOBYWAJ NAGRODY GWARANTOWANE 2021” reklamacje za miesiąc wrzesień, należy złożyć do 11.10.2021 r. do godz. 10:00.

Nie masz jeszcze konta?

Rejestracja trwa zaledwie kilka minut!

NOWOŚĆ!
Strefa Twojego pracownika

Sprawdź
VIDEO
+